V aplikaci Nuki můžete zamykat nebo odemykat zámek Smart Lock prostřednictvím Bluetooth. Dosah Bluetooth je asi 10 m. Dosah se může zmenšit kvůli dveřím, stěnám a jiným překážkám. Pokud máte Nuki Bridge, můžete dokonce zamykat nebo odemykat na dálku.

Poklepejte v aplikaci na zámek Smart Lock a zvolte tlačítko s požadovanou zamykací/odemykací funkcí. Máte na výběr:

  • Odemknout
  • Zamknout
  • Otevřít dveře (zatáhne střelku, pokud máte dveře s koulí zvenku)
  • Lock´n´Go (odemkne dveře a znovu je zamkne za 20 s)

Přejetím prstu doleva nebo doprava rychle zamknete nebo odemknete dveře. Výchozí nastavení pro přejetí prstu je „inteligentní“. To znamená, že zámek Smart Lock odemkne dveře, když jsou zamčeny, a zamkne je, když jsou odemčeny. Nastavení přejetí prstu můžete změnit poklepem na Smart Lock v aplikaci a otevřením nastavení zámku. Potom zvolte „Actions“: „Swipe right“ (přejeďte doprava) nebo „Swipe left“ (přejeďte doprava) podle vaší osobní preference.

Více informací o zamykání/odemykání vašeho Smart Locku:
Zamykání/odemykání Smart Locku
Auto Unlock