StavSignalizace LED
Standardní provozní mód BridgeLED je vypnuta
Přenos datLED bliká během přenosu dat mezi zámkem Smart Lock a wi-fi rozhraním Bridge
Párovací mód
Bridge se spojuje se Smart Lockem.
LED trvale svítí
Režim údržby
Nastavení Bridge se řídí z Nuki aplikace.
LED rovnoměrně bliká
Chyba:LED bliká jednou za 10 s
Smart Lock není spárován1x
Není spojení k Nuki serverům2x
Není Wifi spojení3x
Jiná chyba4x