Chytrý zámek Nuki Smart Lock můžete pomocí Nuki Bridge připojit k internetu a řídit ho na dálku. Jeden Nuki Bridge může být spárován s více zámky Smart Lock. Je důležité, aby byl každý Smart Lock v dosahu Bluetooth a že mezi zařízeními je dobré spojení.

Nejdříve projděte prvotní nastavení Bridge, než budete párovat Bridge a Smart Lock.

A) Párování pomocí aplikace Nuki
Otevřete nabídku v aplikaci Nuki (vlevo nahoře) a zvolte „Manage Bridge„, chcete-li vyhledávat Bridge v režimu údržby. Poté můžete pohodlně spárovat požadovaný Smart Lock s Bridge prostřednictvím aplikace Nuki.

B) Párování bez aplikace Nuki
Můžete rovněž spárovat Smart Lock a Bridge bez použití aplikace Nuki (po úspěšném počátečním nastavení Bridge). Chcete-li spárovat Smart Lock a Bridge, stiskněte a přidržte tlačítko na zámku Smart Lock a na Bridge po dobu 5 sekund. Zařízení jsou v režimu párování, když LED trvale svítí . Párování je dokončeno, když LED na zámku Smart Lock a Bridge přestane svítit a LED dioda na Bridge bliká po dobu 3 sekund.

Řešení potíží
Jestliže párování mezi zámkem Smart Lock a Bridge nefunguje, přístroje ho po 60 s ukončí. Jestliže LED na Bridge nebliká 3 s po spárování, potom párování nebylo úspěšné. Zkuste to ještě jednou a ujistěte se, že Bridge je zasunut do zásuvky ve vzdálenosti menší než 5 m od Smart Locku. Při větších vzdálenostech nemusí Bluetooth fungovat.

Abyste mohli spárovat zámek Smart Lock s wi-fi rozhraním Bridge, musíte na Smart Locku zapnout volbu „Bluetooth pairing“. Toto nastavení zkontrolujete v aplikaci Nuki – klepněte na požadovaný Smart Lock a zvolte nastavení zámku. Potom jděte na „Manage Smart Lock“ a zapněte volbu „Bluetooth pairing“.

Po spárování zámku Smart Lock s wi-fi rozhraním Bridge může trvat několik minut, než zámek Smart Lock rozpozná, že je ve spojení s wi-fi rozhraním Bridge. Abyste vyzkoušeli, že spárování funguje, počkejte několik minut a pošlete odmykací/zamykací příkaz Smart Locku pomocí aplikace Nuki (v dosahu Bluetooth). Potom vypněte Bluetooth na vašem chytrém telefonu a pošlete odmykací/zamykací příkaz ještě jednou. Tentokrát bude odmykací/zamykací příkaz předán Smart Locku prostřednictvím Bridge. Pokud Smart Lock provede tento příkaz, spárování bylo úspěšné a vy teď můžete ovládat svůj Smart Lock na dálku.

Pokud ani po několika minutách není možné poslat odmykací/zamykací příkaz zámku Smart Lock pomocí wi-fi rozhraní Bridge, zavřete aplikaci Nuki a znovu ji otevřete k vynucení aktualizace stavu. Jestliže ani to nepomůže, zkontrolujte stav spojení vašeho Smart Locku s aplikací Nuki. Ke kontrole stavu spojení zámku Smart Lock poklepejte na požadovaný Smart Lock v aplikaci Nuki a zadejte nastavení zámku. Potom jděte na „Connection status“. Pokud se nezobrazí spojení s Bridge, spárování Smart Locku a Bridge nefunguje. Zkuste spárovat Smart Lock a Bridge znovu.