Správa nastavení Nuki Bridge se provádí v servisním módu:

  1. Stiskněte a podržte tlačítko na wi-fi rozhraní Bridge.
  2. Za stálého držení tlačítka zasuňte Bridge do zásuvky.
  3. Tlačítko podržte do té doby, než kontrolka na Bridge začne blikat.

Otevřete menu v aplikaci Nuki (vlevo nahoře) a zvolte „Manage Bridge“ a chcete-li vyhledávat Bridge v servisním módu. Poté můžete nakonfigurovat nastavení Wi-Fi a režim vývojáře (API).

Poznámka: Chcete-li použít rozhraní API, musíte aktivovat režim vývojáře (developer mode).