Spojení mezi wi-fi rozhraním Bridge a zámkem Smart Lock může ovlivňovat spousta faktorů. V mnoha případech lze spojení zlepšit změnou umístění Bridge. Podívejte se na následující obrázky – zelené sloupečky ukazují pozici, při které lze dosáhnout zlepšení spojení.

Bridge je zapojen ve svislé poloze a spojení je špatné:

Zkuste použít takovou zásuvku, aby čelní strana Bridge směřovala přímo k zámku Smart Lock. Mezi zámkem Smart Lock a wi-fi rozhraním Bridge by neměla být zeď.

Bridge je zapojen do pohyblivé rozbočovací zásuvky na zemi:

Zkuste otočit Bridge o 90°, aby boční strana byla natočena směrem k zámku Smart Lock. V závislosti na použité rozbočovací zásuvce se absolutní poloha může lišit.

Jestliže máte špatné spojení, změňte polohu Bridge a zkuste to znovu. Pootočení o 90° horizontálně nebo vertikálně obvykle pomůže. Mezi zámkem Smart Lock a wi-fi rozhraním Bridge by neměla být zeď.