FOB (2. generace)

FOB (1. generace)

Nuki FOB je malá a praktická Bluetooth klíčenka, s jejíž pomocí můžete kdykoli zamknout nebo odemknout dveře, a to i bez chytrého telefonu.

Aby klíčenka fungovala, je nutné ji spárovat s příslušným zámkem Smart Lock.

A) Přímé párování přes Bluetooth (Nuki FOB 1. a 2. generace)

  1. Buďte v oblasti dosahu Bluetooth vašeho zámku Smart Lock.
  2. Stiskněte na 5 sekund tlačítko na zámku Smart Lock – tím se spustí režim pro spárování. Pokud je Smart Lock v párovacím režimu, LED kruh trvale svítí.
  3. Stiskněte na 5 sekund tlačítko na klíčence FOB – tím spustíte párovací mód. Pokud je FOB v párovacím režimu, trvale se rozsvítí modré světlo.
  4. Párovací režim klíčenky FOB a zámku Smart Lock skončí, když tato světla zhasnou.

B) Párování přes aplikaci Nuki (pouze Nuki FOB 2. generace)

Na rozdíl od 1. generace Nuki FOB, kterou lze spárovat pouze s jedním zámkem Smart Lock, může být klíčenka Nuki FOB 2. generace spárována s několika zámky Smart Lock (jeden FOB až pro 100 zámků Smart Lock!).

Kromě uvedené metody přímého párování přes Bluetooth může být klíčenka Nuki FOB 2. generace spárována pomocí aplikace Nuki. To vyžaduje Android verze 1.10.0 (nebo vyšší) nebo iOS verze 1.11.0 (nebo vyšší). Chcete-li spravovat Nuki FOB 2. generace s aplikací Nuki, přejděte do menu (vlevo nahoře) a zvolte „Manage FOB„. Poté postupujte podle pokynů v aplikaci. S Nuki Bridge lze párovat i vzdáleně, pokud nejste v dosahu Bluetooth příslušného zámku Smart Lock.

Autorizovaná klíčenka FOB se zobrazí v aplikaci Nuki, ve které lze následně přiřazovat přístupová práva. Další informace naleznete v nápovědě Správa uživatelů FOB.