Nové dveřní čidlo zámku Smart Lock 2.0 vám umožní vidět nejen stav vložky zámku, ale i stav dveří. Dveřní čidlo pozná, jestli jsou dveře otevřené nebo zavřené, a upozorní vás, když chcete zamknout dveře, které jsou otevřené.

Montáž na dveře
Protikusem dveřního čidla je magnet, který se namontuje na dveřní rám z vnitřní strany dveří. Podle toho, jestli se dveře otvírají dovnitř nebo ven, použijete jednu z následujících variant montáže.

Varianta A – Dveře se otvírají dovnitř
Nejlepšího rozpoznání polohy dosáhneme tak, že namontujeme magnet rovnoběžně ve výšce dolního okraje zámku Smart Lock (ne pod úhlem 90°, ale rovnoběžně). Vzdálenost mezi zámkem Smart Lock a magnetem by měla být co nejmenší. Jestliže jsou dveře zavřeny, mezera mezi zámkem Smart Lock a magnetem by měla být jen několik milimetrů.

Varianta B – Dveře se otvírají ven
Jestliže se dveře otvírají ven, magnet musí být namontován pod úhlem 90° ve výšce dolního okraje zámku Smart Lock. Pro optimální rozpoznání polohy by měla být vzdálenost mezi zámkem Smart Lock a magnetem cca 4–5 cm, pokud jsou dveře zavřeny.

Pokud montáž pod úhlem 90° není možná, musí se provést rovnoběžně, stejně, jako když se dveře otvírají dovnitř (viz výše Varianta A – Dveře se otvírají dovnitř). Při kalibračním kroku, kdy přivřeme dveře, musíme nechat trochu větší mezeru (asi 10 cm), jinak může být kalibrace dveřního čidla neúspěšná, nebo stav dveřního čidla nebude spolehlivě rozpoznán.

Odstraňování problémů
Pokud bude kalibrace dveřního čidla neúspěšná, zkuste to znovu a pohybujte dveřmi při jednotlivých krocích kalibrace pomaleji.
Při kalibračním kroku, kdy přivřeme dveře, nechte trochu větší mezeru (min. 2–3 cm). Pokud se dveře otvírají ven a magnet je namontován rovnoběžně se zámkem Smart Lock (ne pod úhlem 90°), musí být mezera při přivření dveří aspoň 10 cm.
Dveřní čidlo zámku Smart Lock může působením vnějších vlivů ukazovat chybný stav. Pokud je dveřní čidlo něčím rušeno nebo neukazuje správný stav, lze to v aplikaci napravit. Otevřete aplikaci Nuki, klepněte na požadovaný Smart Lock a otevřete nastavení zámku. Potom zvolte „Správa“. Případnou poruchu odstraníte volbou „Odstranit poruchu dveřního čidla“. Pokud dveřní čidlo i nadále nefunguje spolehlivě, znovu ho zkalibrujte.