Funkce automatického zámku automaticky uzamkne vaše dveře, když byly odemčeny po určitou dobu.

Chcete-li použít funkci automatického zámku, potřebujete aplikaci Nuki verze 1.12.0 (nebo vyšší) a firmware zámku verze 1.6.2 (nebo vyšší).

Chcete-li povolit funkci Automatický zámek, klepněte na požadovaný klíč Smart Lock v aplikaci Nuki a zadejte nastavení zámku. Potom přejděte do části „Správa inteligentního zámku„. Zde můžete nakonfigurovat funkci „Automatické uzamčení“ a vybrat požadovaný čas (30 sekund až 30 minut), po kterém by měl zámek Nuki Smart Lock zamknout.

Funkce Automatické uzamčení je zaznamenána v protokolu aktivit.