Reset zámku Smart Lock
Pomocí aplikace Nuki můžete resetovat Smart Lock do továrního nastavení. Všechna data budou nenávratně smazána. Po resetu do továrního nastavení můžete Smart Lock znovu nastavit.

Jsou dva způsoby jak resetovat Smart Lock do továrního nastavení:

  1. Pomocí Smart Lock Settings
    Resetujte Smart Lock pomocí Settings (nastavení) tak, že poklepejte na požadovaný Smart Lock v aplikaci Nuki a zadejte nastavení zámku. Zvolte „Manage Smart Lock“ a potom „Factory reset“. Dále postupujte podle instrukcí na obrazovce.
  2. Pomocí sekce nápovědy
    Smart Lock můžete resetovat, i když ho nemáte ve vaší aplikaci Nuki. Otevřete menu aplikace Nuki (vlevo nahoře) a jděte do nápovědy („Help“). Zvolte „Smart Lock factory reset“ a postupujte podle instrukcí na obrazovce.