Jak udělat upgrade Smart Locku 1. generace na nový Smart Lock 2.0

Všechny produkty Nuki jsou vzájemně kompatibilní.

Když měníte Smart Lock 1. generace na nový Smart Lock 2.0, měli byste převést celé nastavení Nuki na svůj nový elektronický zámek, aby spolu přístroje komunikovaly optimálně a bez prodlení.

Nuki Bridge
Používáte-li stávající Nuki Bridge pro nový Smart Lock 2.0, měli byste nepoužívaný Smart Lock 1. generace z wi-fi rozhraní Bridge odstranit, abyste vyloučili zpoždění komunikace. V aplikaci Nuki můžete v menu pod volbou „Správa Bridge“ svůj Bridge v režimu údržby najít a následně Smart Lock 1. generace z wi-fi rozhraní Bridge odstranit.

Aplikace Nuki
Zaktualizujte svou aplikaci Nuki pomocí iOS App Store nebo Google Play Store a udržujte ji vždy nejaktuálnější, abyste mohli využívat všechny funkce zámku Nuki Smart Lock 2.0.

Kromě toho můžete starý Smart Lock 1. generace, pokud ho již nepoužíváte, ze své aplikace Nuki odstranit. To zlepší nejen přehlednost, ale také rychlost spojení mezi aplikací Nuki a zámkem Smart Lock.