Svůj chytrý zámek Nuki Smart Lock (správu, protokol a správu uživatelů) můžete ochránit před neoprávněnými zásahy zavedením 4místného PINu. PIN nastavíte tak, že v aplikaci Nuki klepnete na požadovaný Smart Lock a otevřete nastavení zámku. Potom zvolte „Správa“. Volbou „Změnit PIN“ pak můžete zadat PIN.

Každý uživatel, který zná PIN, může na zámku Smart Lock provádět změny.

Ztráta PINu
Pokud jste zapomněli PIN svého zámku Smart Lock a ani žádný jiný uživatel ho nezná, musíte Smart Lock resetovat na tovární nastavení, abyste znovu získali přístup do chráněných oblastí.