Podpora Nuki keypad

Návod k montáži
Klávesnice NUKI se montuje na vnější stranu vchodových dveří nalepením na zárubeň nebo přišroubováním na zeď domu. Klávesnici smontujete a můžete…
Více


Nastavení klávesnice
Nastavení a správa Nuki klávesnice se provádí v aplikaci Nuki App. Spusťte aplikaci Nuki App a vyberte z menu „Správu klávesnice“. Postupujte podle pokynů…
Více

Zamykání a odmykání pomocí klávesnice
Klávesnicí Nuki lze snadno otevřít dveře zadáním 6místného přístupového kódu. Pomocí aplikace Nuki App lze pro klávesnici…
Více


Bezpečnost díky zakódování
Při prvním nastavení klávesnice Nuki se musí nastavit 6místný bezpečnostní kód, který chrání klávesnici proti nepovolaným zásahům. Bezpečnostní…
Více