Montáž Nuki

  • Požadavky na montáž

Požadavky, dvojitá vložka FAB (s nouzovou funkcí), použití pouze v interiéru, osazení dveří: klika nebo knoflík…

Víceà

àMontážní dotazník

Odpovězte na 7 krátkých otázek, abyste zjistili, jestli lze Nuki Smart Lock namontovat na vaše dveře.

nuki.io/check

 

Popisy k obrázkům:

Dvojitá vložka FAB                          Švýcarská kulatá vložka                Osazení dveří

s nouzovou funkcí                          s funkcí priority                                kovaní: štítek nebo růžice

 

Koule nebo klika                             Vícebodový zámek                        Vertikální drážka pro klíč

Nuki může zatáhnout střelku    S tímhle Nuki funguje                   Žádný problém pro Nuki

 

Britská oválná vložka                     Americká závora                             Vložka s knoflíkem

nefunguje                                         nefunguje                                         Nuki nemůže fungovat s knoflíkem                                                                                                                     na vnitřní straně

 

Přídavný bezpečnostní zámek  Automaticky zamykající zámek

nefunguje                                         nefunguje

 

Dvojitá vložka FAB (s nouzovou funkcí)

 

Doporučujeme používat Nuki Smart Lock jen u vložek s nouzovou funkcí. Tato funkce umožňuje zasunout klíč, i když je z druhé strany zasunut jiný klíč. Různí výrobci vložek nazývají tuto funkci různě, například „nouzová funkce“ nebo „funkce prostupové spojky“. Klíč na vnitřní straně se musí otáčet, když zamykáte zvenku.

 

Výměna stávající zámkové vložky není obvykle potřeba, protože většina dveří už je vybavena dvojitou vložkou FAB. Nuki Smart Lock se montuje z vnitřní strany dveří na stávající dvojitou vložku FAB. Na dveřích se neprovádějí žádné změny a nadále používáte své klíče.

 

Pokud použijete Nuki Smart Lock s vložkou bez nouzové funkce, nemůžete zamykat dveře zvenku mechanickým klíčem. Většinu zámků lze dovybavit nouzovou funkcí. Více informací získáte ve svém místním zámečnictví.

 

Použití pouze v interiéru

Smart Lock je konstruován pouze pro použití v interiéru. Provozní teplota Smart Locku je v rozsahu 10-40°C. Smart Lock se nesmí montovat venku (tj. např. na zahradní bránu), protože není odolný proti počasí a někdo by ho mohl odmontovat.

 

Osazení dveří: klika nebo knoflík

Nuki Smart Lock může i zatáhnout střelku, a proto je vhodný pro dveře jak s klikou, tak i s koulí na vnější straně. V Nuki aplikaci můžete nakonfigurovat, jestli má Nuki pouze odemknout nebo i zatáhnout střelku a tím dveře otevřít.

 

Zvolte stávající osazení dveří během počátečního nastavení Smart Locku. Pro pozdější změnu nastavení dveří poklepejte na požadovaný Smart Lock v Nuki aplikaci a zadejte nové nastavení zámku. Potom jděte na „Manage Smart Lock“. Zde najdete volbu „Choose door fitting“, kterou změníte nastavení.