Před prvním nastavením zámku Smart Lock nejprve nainstalujte aplikaci Nuki do vašeho chytrého telefonu a spusťte ji. Aplikace vás povede požadovanými kroky.

Propojte zámek Smart Lock s aplikací Nuki 

Aby mohla aplikace Nuki najít Smart Lock, aktivujte Bluetooth na vašem telefonu. Když aplikace Nuki hledá Smart Lock, stiskněte na 5 sekund tlačítko na zámku Smart Lock, dokud se nerozsvítí LED. Během nastavení zůstaňte v dosahu Bluetooth.

V případě, že aplikace Nuki nemůže najít Smart Lock, ujistěte se, jestli je aktivován Bluetooth na chytrém telefonu a jestli jste v dosahu Bluetooth. Abyste se ujistili, že Bluetooth správně funguje, deaktivujte ho a znovu aktivujte. Potom znovu podržte tlačítko na zámku na 5 sekund, dokud se LED nerozsvítí.

Vybavení dveří: Klika nebo koule
Nuki Smart Lock může zatáhnout střelku, a proto se hodí na dveře s klikou i s koulí zvenku. V aplikaci Nuki můžete nastavit, jestli Nuki jen odemkne dveře nebo i zatáhne střelku, aby se dveře otevřely.

Během počátečního nastavení vašeho zámku Smart Lock zvolte odpovídající vybavení dveří. Pro pozdější změnu nastavení vybavení dveří poklepejte na požadovaný zámek Smart Lock v aplikaci a zadejte nastavení zámku. Potom jděte na „Manage Smart Lock“. Zde najdete volbu „Choose door fitting“ (Zvolte vybavení dveří), pomocí které změníte nastavení.

Kalibrace
Během počátečního nastavení se zámek Smart Lock sám zkalibruje a přizpůsobí se vašim dveřím. Jestliže jsou dveře zkonstruovány na zamykání na dva západy, Smart Lock je zamkne dvakrát.

Pro pozdější novou překalibraci poklepejte v aplikaci na požadovaný Smart Lock a zadejte nastavení zámku. Potom jděte na „Manage Smart Lock“. Zde najdete volbu „Calibrate Smart Lock“, kde provedete novou kalibraci.