StavSignalizace LED
FOB je neaktivníLED nesvítí
Zmáčknuté tlačítkoLED zasvítí 1x
Režim údržby (2. generace FOB, stiskněte tlačítko po dobu 10 sekund)LED bliká nepřetržitě
Chyba:LED blikne
Smart Lock je mimo dosah/chyba spojení2x
Chyba autorizace3x
FOB je deaktivován ve správě uživatelů4x
Zamykání není povoleno
FOB je časově omezen
5x
FOB není spárován s žádným zámkem Smart Lock6x
Jiná chyba7x