StavSignalizace LED
Smart Lock je zamčen, neaktivníLED kruh nesvítí
Smart Lock odemčenHorní segment LED kruhu bliká 1x za 1,5 sec
Párovací mód
Smart Lock může být spojen s jinými Bluetooth zařízeními.
LED kruh trvale svítí
Servisní mód
Firmware zámku Smart Lock lze aktualizovat nebo obnovit do továrního nastavení.
Horní segment LED kruhu trvale svítí
Stav baterií je kritický
Vyměňte baterie prosím.
Odemčený: Horní segment LED kruhu bliká 3x za 5 sec
Uzamčený: horní segment LED kruhu bliká 2x každých 10 sekund.
Motor zablokován
Ujistěte se, že Smart Lock je namontován správně a dveře jsou odemčeny a otevřeny.
Po odemčení/zamčení LED kruh bliká po dobu 10 s. Pak horní segment LED kruhu bliká 3x jednou za 15 s.
Nekalibrován
Zámek Smart Lock není kalibrován. Příčinou jsou vnější vlivy. Kalibrujte pomocí aplikace Nuki.
Horní segment LED kruhu bliká 6x každých 15 sekund